Project Description

Hybride lucht/water warmtepompen met E.V.I. techniek

Apparatuur: 4 stuks LZT184/SWX (4x145kW bij -10°C)

Adviseur, installateur: BGP Ingenieursbureau B.V., Strukton Worksphere bv

Bijzonderheden: hybride lucht/water warmtepompen in bivalente opstelling die tijdens verwarmingsbedrijf in de basis functioneren als water/water warmtepompen en bij hogere buitentemperaturen als lucht/water warmtepomp. In de zomersituatie kan naast passieve koeling van de bron gekozen worden voor het actief bijmengen van gekoeld water. De warmtepomp geeft hier in eerste instantie de ‘restwarmte’ af aan eventuele vragende warmte groepen. Wanneer de restwarmte niet langer nodig is, fakkelt de warmtepomp zelf buiten af.

De LZT184/SWX is een hybride lucht-water warmtepomp die geschikt is voor buitenluchttemperaturen van -20ᴼC tot +43ᴼC. Door het toepassen van scroll compressoren met EVI techniek (zie EVI techniek) is het mogelijk dezelfde watertemperaturen te garanderen bij -20ᴼC als bij hogere buitentemperaturen.

De LZT serie voldoet aan een COP > 4 (volgens de EN14511 gemeten) en komt hierdoor in aanmerking voor subsidie.

EVI Techniek
Bij de conventionele warmtepompen is het niet mogelijk om bij lage buitenluchttemperaturen hoge watertemperaturen te garanderen. Dit komt doordat bij conventionele warmtepompen bij een lage buitentemperatuur, lees als verdampingstemperatuur, door compressie de eindpersgas temperatuur te hoog wordt. De in de LZT toegepaste scroll compressoren maken gebruik van een revolutionaire nieuwe techniek die EVI technologie heet. Bij EVI (Enhanced Vapour Injection) wordt het oververhitte gas door middel van vloeistof injectie teruggekoeld waardoor het mogelijk wordt om in één compressor een tweetraps compressor te simuleren.