Project Description

Lucht-water warmtepompen met E.V.I. techniek

Apparatuur: 3 stuks LZT92/SW6 elk 70kW verwarmen bij -10ᴼC en 100kW koelen bij 30ᴼC

Adviseur, installateur: Traject, Hellebrekers

Bijzonderheden: lucht-water warmtepompen in monovalente opstelling die kunnen koelen en verwarmen tegelijkertijd op basis van 100% warmteterugwinning

De LZT92/SW6 is een lucht-water warmtepomp die geschikt is voor buitenluchttemperaturen van -15ᴼC tot +43ᴼC. Door het toepassen van scroll compressoren met EVI techniek (zie EVI techniek) is het mogelijk dezelfde watertemperaturen te garanderen bij -15ᴼC als bij hogere buitentemperaturen.

De LZT serie voldoet aan een COP > 4 (volgens de EN14511 gemeten) en komt hierdoor in aanmerking voor subsidie.

Download hier het principeschema in Autocad formaat

EVI Techniek
Bij de conventionele warmtepompen is het niet mogelijk om bij lage buitenluchttemperaturen hoge watertemperaturen te garanderen. Dit komt doordat bij conventionele warmtepompen bij een lage buitentemperatuur, lees als verdampingstemperatuur, door compressie de eindpersgas temperatuur te hoog wordt. De in de LZT toegepaste scroll compressoren maken gebruik van een revolutionaire nieuwe techniek die EVI technologie heet. Bij EVI (Enhanced Vapour Injection) wordt het oververhitte gas door middel van vloeistof injectie teruggekoeld waardoor het mogelijk wordt om in één compressor een tweetraps compressor te simuleren.

Klik hier voor de laatste Priva trend van de aanvoertemperatuur versus de buitenluchtluchttemperatuur