Project Description

Lucht/water warmtepompen met E.V.I. techniek

Apparatuur: 2 stuks LZT184/SWX en 3 stuks LZT184 (5x145kW bij -10°C)

Adviseur, installateur: TrajectDe Bosman Bedrijven BV

Bijzonderheden: lucht-water warmtepompen in monovalante opstelling die kunnen koelen en verwarmen tegelijkertijd op basis van 100% warmteterugwinning. De vlucht simulatoren worden in de winter gekoeld. Met de restwarmte worden de kantoren verwarmt.

De LZT184/SWX is een lucht-water warmtepomp die geschikt is voor buitenluchttemperaturen van -20ᴼC tot +43ᴼC. Door het toepassen van scroll compressoren met EVI techniek (zie EVI techniek) is het mogelijk dezelfde watertemperaturen te garanderen bij -20ᴼC als bij hogere buitentemperaturen.

De LZT serie voldoet aan een COP > 4 (volgens de EN14511 gemeten) en komt hierdoor in aanmerking voor subsidie.

EVI Techniek
Bij de conventionele warmtepompen is het niet mogelijk om bij lage buitenluchttemperaturen hoge watertemperaturen te garanderen. Dit komt doordat bij conventionele warmtepompen bij een lage buitentemperatuur, lees als verdampingstemperatuur, door compressie de eindpersgas temperatuur te hoog wordt. De in de LZT toegepaste scroll compressoren maken gebruik van een revolutionaire nieuwe techniek die EVI technologie heet. Bij EVI (Enhanced Vapour Injection) wordt het oververhitte gas door middel van vloeistof injectie teruggekoeld waardoor het mogelijk wordt om in één compressor een tweetraps compressor te simuleren.